Πλεονεκτήματα Υγραεριοκίνησης

Γενικά τα πλεονεκτήματα της υγραεριοκίνησης είναι ότι αν και η κατανάλωση παραμένει σταθερή, το υγραέριο είναι σχεδόν στην μισή τιμή σε σχέση με την βενζίνη, τα καυσαέρια είναι πολύ λιγότερα, είναι καθόλα νόμιμο και περνάς κανονικά απο ΚΤΕΟ και πολύ σημαντικό: το υγρέριο κουράζει λιγότερο τον κινητήρα οπότε αντέχει πιο πολύ καιρό χωρίς service.


Οικονομία

Η τιμή λίτρου του υγραερίου είναι περίπου η μισή της τιμής του λίτρου της αμόλυβδης βενζίνης. Ο κινητήρας και ο καταλύτης έχουν λιγότερες φθορές, λόγω της καθαρότερης καύσης του υγραερίου, η οποία δεν αφήνει υπολείμματα, και έτσι επιμηκύνεται ο χρόνος ζωή τους.

Ο κινητήρας που δουλεύει με υγραέριο χρειάζεται αραιότερα σέρβις διότι:

  • Δεν σχηματίζονται επικαθίσεις σωματιδίων άνθρακα (κάπνα) στους κυλίνδρους
  • Τα μπουζί είναι κατά πολύ καθαρότερα
  • Η χρήση υγραερίου προκαλεί μικρότερη ρύπανση των λιπαντικών, καθώς το υγραέριο δεν διαλύεται σε αυτά
  • Οι αλλαγές φίλτρων και λαδιών είναι αραιότερες

Περιβάλλον

Η χρήση υγραερίου αποδεδειγμένα προσφέρει σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2, CO, NOx). Το υγραέριο εκπέμπει κατά την καύση του μόνο Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2), Οξείδια του Αζώτου (NOx) και H2O (υδρατμούς).

Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με της βενζίνης και πετρελαίου κατά

  • 60% σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) από τη βενζίνη & 90% από το πετρέλαιο.
  • 40% σε υδρογονάνθρακες (HC) από τη βενζίνη & 80% από το πετρέλαιο.
  • 60% σε οξείδια του αζώτου (NOx) από τη βενζίνη & 60% από το πετρέλαιο.
  • 10% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τη βενζίνη & 5% από το πετρέλαιο.
  • 40% σε σωματίδια από το πετρέλαιο.